Revisjon
DNRF Den norske Revisorforening
Revisjon.no
   
Lover og regler
Lovdata Lover og forskrifter
Odin Informasjon fra Regjeringen og departementene
Finansdepartementet Skatt, avgift, lovforslag, økonomi
Kredittilsynet Diverse informasjon
Stortinget Stortingets informasjonstjeneste
Trygdeetaten Trygderettigheter, -regler og satser
Forbrukerombudet Retningslinjer, lover og forskrifter
   
Skatter og avgifter
Skatteetaten Skjemaer, brosjyrer, bindende forhåndsuttalelser m.m.
Kemnerkontoret i Oslo Skatt, skattetrekk, arbeidsgiveravgift m.m.
Oslo likningskontor Skatt, ligning, skattekort, forskuddstrekk m.m.
Skattetabeller og satser
RISK-registeret
Listepris biler
Skattetabeller og beløpsgrenser mv. for 2003 og 2004
Skattekalender for næringsdrivende
Lignings-ABC 2003 Regler, kurser, satser, småbåtreg.m.m.
Merverdiavgiftshåndboken
Håndbok i arveavgift
Toll- og avgiftsdirektoratet
     
Etablering
Bedin Hjelp til å starte og drive en bedrift
Spør OSS Ofte stilte spørsmål om å starte og drive bedrift.
   
Lønn
Lønnsinnberetning
Statens reiseregulativ
Naturalytelser 2004
   
Kurser, renter m.m.
Oslo Børs Reiseregulativ, satser og reiseregning
Norges Bank Valutakurser
Rentesatser Morarente, normrente, rente for restskatt m.m.
   
Andre nyttige linker
Skattebetalerforeningen
Statistisk Sentralbyrå Offisiell statistikk og analyse
Konsumprisindeksen
Altinn Innlevering av offentlige skjemaer på internett
Forbrukerrådet Bolig - leie-, kjøpekontrakter m.m.
Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret og andre registere
LO/NHO-ordningnene Diverse informasjon
Norge Offentlig informasjon og tjenester
Statens elektroniske blankettarkiv Diverse skjemaer
NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Økokrim
Konkursrådet Regler, maler, huskelister, domsdatabase m.m.
Datatilsynet
Standard for næringsgruppering
   
Tidskrifter
Dine Penger
Dagens Næringsliv
Kapital
Finansavisen